LOGARE UTILIZATORIGet Adobe Flash player


Prima pagină Monitorul Oficial Local
Monitorul Oficial Local Imprimare Email

1. STATUTUL PRIMĂRIEI COMUNEI MĂCEȘU DE SUS

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Comunei Măceșu de Sus

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Comunei Măceșu de Sus

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL PRIMĂRIEI COMUNEI MĂCEȘU DE SUS

Hotărâri adoptate

- Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

- Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL COMUNEI MĂCEȘU DE SUS

Dispozițiile emise de Primarul Comunei Măceșu de Sus, cu caracter normativ

- Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

- Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

6. ALTE DOCUMENTE

- Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

- Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

- Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

- Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

- Minute ședințe publice locale

- Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al Comunei Măceșu de Sus

- Declarații de căsătorie

- Alte documente de interes public