LOGARE UTILIZATORIGet Adobe Flash player


Prima pagină Lăcaşe de cult
Lăcaşe de cult - Biserica parohială Imprimare Email
Index articol
Lăcaşe de cult
Pisania bisericii
Biserica parohială
Toate paginile

Cu vremea, satul s-a dezvoltat şi a trecut de la o economie pastorală la cea agricolă.Populaţia satului a sporit, casele s-au înmulţit, depăşind peri­metru văii pârâului, pe culmea dealului dintre miazăzi şi pe şesul dinspre miazănoapte.

Spre sfârşitul veacului al XlX-lea, biserica ctitorită de Neagoe Ciobanul devine neîncăpătoare. Se simte nevoia construirii unei alte biserici, care să corespundă noilor cerinţe ale populaţiei.

Redăm aici pisania de pe frontispiciul Bisericii parohiale:

„Cu vrerea Tatălui, cu conlucrarea Fiului şi cu desăvârşi­rea Duhului Sfânt, ziditu-sa această Sfântă şi Dumnezeiască Bise­rică din temelie şi cu zugrăveală şi cu alte odoare s-a înfrumuse­ţat, prim voinţa şi cu cheltuiala credincioşilor creştini şi a obştei din Măceşu de Sus, şi s-au sfinţit la 17 mai 1914, de către Prea Sfinţitul Episcop Sofronie Vulpescu al Râmnicului-Noul Severin".

Biserica este construită din zid de cărămidă, în formă de cruce şi este prevăzută cu trei turle: două în faţă şi una în spate, deasupra Naosului, acoperită cu tablă şi, de jur-împrejur, prevăzută cu trotuar de ciment, în parte deteriorat.

Pictura bisericii a fost executată de pictorul Romano în ulei şi după modelul picturilor lui Tătărăscu. În anul 1928 pictura a fost refăcută tot în ulei, de către pictorul Jean Lişteveanu, şi se menţine şi astăzi în stare bună, pe alocuri prezentând strat de fum.

Catapeteasma este din zid, prevăzută cu crucea răstignirii, iar icoanele împărăteşti sunt detaşabile. În interiorul Bisericii se găsesc policandre, unul din ele provenind de la biserica veche, cu 12 lu­mini, şi are inscripţia donatorului. Cel mare datează de la Sfinţirea bisericii, 1914, şi prezintă 18 lumini.