LOGARE UTILIZATORIGet Adobe Flash player


Prima pagină Localizare
Localizarea comunei Măceşu de Sus Imprimare Email
Localitatea Măceşu de Sus s-a format şi dezvoltat în sud-estul Câmpiei Desnăţuiului, la o distanţă de aproximativ 51 km de municipiul Craiova. Strict din punct de vedere al aşezării, comuna este situată în sudul ţării, aproape de Dunăre, la circa 15 km în linie dreaptă, şi foarte departe de graniţa de nord. Limitele administrative o delimitează la nord de comunele Barca şi Valea Standului, la est de Gângiova, la sud de Măceşu de Jos, iar la vest de Goicea.

în prezent, localitatea este legată de reşedinţa judeţului Dolj, municipiul Craiova, printr-o şosea asfaltată (drumul comunal DC 3 Măceşu de Sus-Goicea şi apoi drumul judeţean DJ 561 Goicea-Segarcea-Craiova). Legătura cu Măceşu de Jos se face tot pe un alt tronson al drumului comunal DC 3, recent asfaltat, iar cu Gângiova pe drumul comunal DC 49, care este pietruit.


În momentul de faţă, teritoriul administrativ al comunei Măceşu de Sus, înscris în coordonatele geografice 43,92° (43°55'14") latitudine nordică şi 23,7° (23°42') longitudine estică, ocupă o suprafaţă de 3.550,48 ha, din care 3385,22 ha teren extravilan şi 165,2 ha teren intravilan, pe care sunt edificate 780 case de locuit şi anex gospodăreşti. La momentul documentării noastre, comuna avea populaţie de 1.439 locuitori.

Relativ la organizarea teritorială a localităţii, remarcăm aşezarea pe şoseaua principală a primăriei, şcolii generale, bisericii, postului de poliţie, grădiniţei, dispensarului medical uman şi a celui veterinar.
În geografia vieţii culturale se remarcă existenţa unui cămin cultural şi a unei biblioteci cu circa 5.000 volume.